Osobný tréner

v Partizánskom

Pokrok. Nie dokonalosť.

Zlepšovanie nielen fyzickej kondície, estetického vzhľadu, ale aj psychickej harmónie.

Tréning v posilňovni nie je len o bezhlavom zdvíhaní činiek a ich premiestňovaní z bodu A do bodu B. Považujem za dôležité, aby moji klienti dosahovali nielen fyzických (viditeľných) pokrokov. Zrelaxovanie po náročnom dni, uvoľnenie psychického napätia - aj tieto body patria medzi moje ciele pri osobných tréningoch.

 • Tréningy pod dohľadom
  Mesačne absolvujete 12 až 16 tréningov pod dohľadom osobného trénera (tj. 3-4x týždenne). Súčasťou tréningovej jednotky je zahriatie, silový alebo kondičný tréning, strečing.
 • Stravovací plán
  Súčasťou mesačného programu je aj jedálniček na mieru zostavený z obľúbených jedál klienta.
 • Sledovanie pokrokov
  Na začiatku a konci každého mesiaca spolupráce klient absolvuje odbornú analýzu a diagnostiku, pomocou ktorej zistíme presné množstvo svalovej a tukovej hmoty.

Rozvrh tréningových hodín

orion_fitness

Generála Svobodu 906/53

Partizánske 958 01

08:001 voľné miesto
09:002 voľné miesta
10:002 voľné miesta
11:001 voľné miesto

12:00 - 16:00 - prestávka

16:004 voľné miesta
17:00obsadené
18:004 voľné miesta
19:002 voľné miesta

Podmienky a pravidlá spolupráce


 • 1
  Mesačná spolupráca / paušálna platba
  Služby osobného trénera sa vyplácaju 1x mesačne (paušálne). Cena paušálu je 90€ / mesiac.
  Cena zahŕňa:
  - všetky tréningové hodiny (bez ohľadu na ich počet)
  - jedálniček na mieru (grátis)
  - 2x odborná analýza a diagnostika na špeciálnom zariadení (grátis)
 • 2
  Dostupnosť osobného trénera
  Zaplatením osobného trénera získate telefonický kontakt, e-mail a súkromný Facebook trénera.
  Každý pracovný deň v čase od 08:00 do 20:00 máte priestor na komunikáciu.
  Tréningové hodiny sú dostupné v dni: pondelok, utorok, štvrtok a piatok.
  V prípade potreby osobnej konzultácie s trénerom počas zaplateného mesiaca sa dohaduje termín vždy na stredu.
 • 3
  Využitie služieb osobného trénera
  Pokiaľ klient nemá záujem či už o odbornú analýzu a diagnostiku alebo stravovací plán - neovplyvňuje to cenu.
  Cena je určená paušálne bez ohľadu na to do akej miery klient využije služby osobného trénera. Zaplatený mesiac sa ráta vždy od prvého tréningu - napríklad ak klient má svoj prvý tréning s trénerom 21.8. tak jeho platba je platná do 21.9. a vtedy spoluprácu ukončí alebo predĺží ďalšou platbou.
 • 4
  Termíny tréningov
  Na jednej tréningovej hodine je obmedzený počet klientov. Minimálny počet klientov je 1 a maximálny počet klientov sú 3 cvičenci.
  V doobedných hodinách sú dostupné 2 miesta / hodina / tréner.
  V poobedných hodinách sú dostupné 2 miesta / hodina / tréner.
  Každý klient má svoju vyhradenú hodinu na tréningy (napr. 16:00). To znamená, že vždy bude cvičiť o tomto čase a jeho zmena bude možná len v prípade ústnej dohody medzi klientom a trénerom - ak to bude obom stranám vyhovovať.
 • 5
  Absencia
  V prípade ak sa klient nemôže dostaviť na dohodnutý tréning, je povinný o tom minimálne 30 minút pred termínom tréningu informovať svojho trénera. To isté platí aj v opačnom prípade (ak sa tréner z nejakého dôvodu nemôže zúčastniť dohodnutého tréningu). Pokiaľ sa klient alebo tréner nezúčastnia na viac ako 3 tréningoch za mesiac, klient má právo na posunutie nasledovnej platby alebo jej zníženie. Pri znižovaní ceny nasledovného mesiaca za absenciu je cena týždňa (3-4 tréningy) stanovená na 15€. To znamená - pokiaľ klient ochorie a týždeň sa nezúčastní tréningov - buď sa mu termín platnosti zaplatného mesiaca posunie o 1 týždeň alebo bude nasledovný mesiac zľavnený o 15€.
  Všetky podmienky sú vecou ústnej dohody - komunikácie.
  Pokiaľ si klient predplatí celý mesiac a z dôvodu slabej motivácie alebo iného neopodstatneného dôvodu sa nezúčastní tréningov - mesiac prepadá a uhradená suma za služby trénera je nevratná.
 • 6
  Povinnosti osobného trénera
  Tréner musí mať vopred pripravený tréningový plán a byť schopný informovať svojho klienta o priebehu nasledujúceho týždňa.
  Pokiaľ má klient uhradený mesiac, je povinnosťou trénera odpovedať na jeho dodatočné otázky vždy do 2 pracovných dní.
  Tréner musí prihliadať a prispôsobiť tréningový aj stravovací plán na zdravotný stav svojho klienta.
 • 7
  Povinnosti klienta
  Na každý tréning je potrebné sa dostaviť aspoň 5 minút pred jeho začatím.
  V prípade 15 minútového meškania bez informovania trénera o meškaní tréning automatický prepadá.
  Na tréning je potrebné si priniesť uterák, čistú vodu, prezúvky a športové oblečenie.
  Cena za služby osobného trénera nezahrňuje vstup do posilňovne.
  Klient je povinný pravdivo informovať svojho trénera o zdravotnom stave.
Marián Šaray
Marián Šaray
hlavný tréner

Som autorom myšlienky a zakladateľom internetového kurzu chudnutia schudniTO.
V Partizánskom poskytujem osobne odborný dohľad pri tréningoch a online pri stravovacích režimoch (na celom Slovensku).
Taktiež sa starám o správny chod celého Saray Coaching tímu.

Veronika Šarayová
Veronika Šarayová
výživová poradkyňa

Vyštudovala antropológiu na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave, momentálne učí na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a stará sa o správne nastavenie stravovacích režimov klientov.

Juraj Volf
Juraj Volf
asistent trénera

Jeden z úplne prvých klientov Mariána Šaraya, ktorý sa po 4 rokoch stal jeho asistentom. Má na starosti svoju časť klientely, inštruktážne cvičenia, dohľad nad cvičencami v posilke a v prípade potreby zastupuje hlavného trénera

Daniel Hunka
Daniel Hunka
prekladateľ

Skromný chalanisko, ktorý má na starosti komunikáciu so zahraničnými klientmi, preklady videí na YouTube, marketingových príspevkov na sociálnych sieťach do angličtiny a momentálne tiež pracuje na svojej životnej premene.

Chcete trénovať pod našim dozorom?

Kontaktujte ma pomocou nasledovného dotazníku a ja sa vám čo najskôr ozvem.

Marián Šaray - SARAY COACHING

marian@saray-coaching.com

+421 919 039 111

IČO 50588141