Osobný tréner

v Partizánskom

Pokrok. Nie dokonalosť.

Zlepšovanie nielen fyzickej kondície, estetického vzhľadu, ale aj psychickej harmónie.

Tréning v posilňovni nie je len o bezhlavom zdvíhaní činiek a ich premiestňovaní z bodu A do bodu B. Považujem za dôležité, aby moji klienti dosahovali nielen fyzických (viditeľných) pokrokov. Zrelaxovanie po náročnom dni, uvoľnenie psychického napätia - aj tieto body patria medzi moje ciele pri osobných tréningoch.

 • Tréningy pod dohľadom
  Mesačne absolvujete 12 až 16 tréningov pod dohľadom osobného trénera (tj. 3-4x týždenne). Súčasťou tréningovej jednotky je zahriatie, silový alebo kondičný tréning, strečing.
 • Stravovací plán
  Súčasťou mesačného programu je aj jedálniček na mieru zostavený z obľúbených jedál klienta.
 • Sledovanie pokrokov
  Na začiatku a konci každého mesiaca spolupráce klient absolvuje odbornú analýzu a diagnostiku, pomocou ktorej zistíme presné množstvo svalovej a tukovej hmoty.

Rozvrh tréningových hodín

orion_fitness

Generála Svobodu 906/53

Partizánske 958 01

08:00obsadené
09:001 voľné miesto
10:00obsadené
11:00obsadené

12:00 - 17:00 - prestávka

17:00obsadené
18:00obsadené
19:00obsadené
20:00obsadené

Podmienky a pravidlá spolupráce


 • 1
  Mesačná spolupráca / paušálna platba
  Služby osobného trénera sa vyplácaju 1x mesačne (paušálne). Cena paušálu je 90€ / mesiac.
  Cena zahŕňa:
  - všetky tréningové hodiny (bez ohľadu na ich počet)
  - jedálniček na mieru
  - 2x odborná analýza a diagnostika na špeciálnom zariadení
 • 2
  Dostupnosť osobného trénera
  Zaplatením osobného trénera získate telefonický kontakt, e-mail a súkromný Facebook trénera.
  Každý pracovný deň v čase od 08:00 do 20:00 máte priestor na komunikáciu.
  Tréningové hodiny sú dostupné v dni: pondelok, utorok, štvrtok a piatok.
  V prípade potreby osobnej konzultácie s trénerom počas zaplateného mesiaca sa dohaduje termín vždy na stredu.
 • 3
  Využitie služieb osobného trénera
  Pokiaľ klient nemá záujem či už o odbornú analýzu a diagnostiku alebo stravovací plán - neovplyvňuje to cenu.
  Cena je určená paušálne bez ohľadu na to do akej miery klient využije služby osobného trénera. Zaplatený mesiac sa ráta vždy od prvého tréningu - napríklad ak klient má svoj prvý tréning s trénerom 21.8. tak jeho platba je platná do 21.9. a vtedy spoluprácu ukončí alebo predĺží ďalšou platbou.
 • 4
  Termíny tréningov
  Na jednej tréningovej hodine je obmedzený počet klientov. Minimálny počet klientov je 1 a maximálny počet klientov sú 3 cvičenci.
  V doobedných hodinách sú dostupné 3 miesta / hodina.
  V poobedných hodinách sú dostupné 2 miesta / hodina.
  Každý klient má svoju vyhradenú hodinu na tréningy (napr. 16:00). To znamená, že vždy bude cvičiť o tomto čase a jeho zmena bude možná len v prípade ústnej dohody medzi klientom a trénerom - ak to bude obom stranám vyhovovať.
 • 5
  Absencia
  V prípade ak sa klient nemôže dostaviť na dohodnutý tréning, je povinný o tom minimálne 30 minút pred termínom tréningu informovať svojho trénera. To isté platí aj v opačnom prípade (ak sa tréner z nejakého dôvodu nemôže zúčastniť dohodnutého tréningu). Pokiaľ sa klient alebo tréner nezúčastnia na viac ako 3 tréningoch za mesiac, klient má právo na posunutie nasledovnej platby alebo jej zníženie. Pri znižovaní ceny nasledovného mesiaca za absenciu je cena týždňa (3-4 tréningy) stanovená na 15€. To znamená - pokiaľ klient ochorie a týždeň sa nezúčastní tréningov - buď sa mu termín platnosti zaplatného mesiaca posunie o 1 týždeň alebo bude nasledovný mesiac zľavnený o 15€.
  Všetky podmienky sú vecou ústnej dohody - komunikácie.
  Pokiaľ si klient predplatí celý mesiac a z dôvodu slabej motivácie alebo iného neopodstatneného dôvodu sa nezúčastní tréningov - mesiac prepadá a uhradená suma za služby trénera je nevratná.
 • 6
  Povinnosti osobného trénera

  Tréner musí mať vopred pripravený tréningový plán a byť schopný informovať svojho klienta o priebehu nasledujúceho týždňa.
  Pokiaľ má klient uhradený mesiac, je povinnosťou trénera odpovedať na jeho dodatočné otázky vždy do 2 pracovných dní.
  Tréner musí prihliadať a prispôsobiť tréningový aj stravovací plán na zdravotný stav svojho klienta.
 • 7
  Povinnosti klienta
  Na každý tréning je potrebné sa dostaviť aspoň 5 minút pred jeho začatím.
  V prípade 15 minútového meškania bez informovania trénera o meškaní tréning automatický prepadá.
  Na tréning je potrebné si priniesť uterák, čistú vodu, prezúvky a športové oblečenie.
  Cena za služby osobného trénera nezahrňuje vstup do posilňovne.
  Klient je povinný pravdivo informovať svojho trénera o zdravotnom stave.

Marián Šaray

Váš osobný tréner


Môj vzťah k športu sa formoval už od útleho veku. Vyrástol som v rodine, kde sa medzi chlapmi kulturistika tradovala z generácie na generáciu. V roku 2014 som získal osvedčenie trénera vo fitness a kulturistike 1.kvalifikačného stupňa absolvovaním kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od tej doby začala moja kariéra osobného trénera a dnes mám za sebou niekoľko stoviek úspešných premien nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Rád príjmem každú výzvu a pomôžem komukoľvek z vás stať sa lepšou verziou seba samého.

Chcete so mnou trénovať?

Kontaktujte ma pomocou nasledovného dotazníku a ja sa vám čo najskôr ozvem.

Marián Šaray - SARAY COACHING

marian@saray-coaching.com

+421 919 039 111

IČO 50588141